Power Sport System - Регистрација

Продолжување на Регистрација

Потребни документи:

 • барање за регистрација (изготвува ПСС)
 • сообраќајна дозвола лична карта и сопственикот
 • лично овластување за регистрација (правни лица)

Прва Регистрација

Потребни документи: 

 • барање за регистрација (изготвува ПСС)
 • фактура за купопродажба
 • царинска потврда и царинска декларација
 • хомологација
 • лична карта и сопственикот лично
 • овластување за регистрација (правни лица)

Меѓународна Возачка Дозвола

Потребни документи:

 • 2 фотографии
 • возачка дозвола
 • лична карта или пасош

Времетраењето на меѓународната возчка дозвола е 3 години. Цената е 800,00 денари.

Дозвола за управување на туѓо моторно возило во странство (полномошно)

Потребни документи 

 • сообраќајна од возилото
 • лично сопственикот на возилото со документ за идентификација
 • корисникот на возилото со пасош

Времетраењето на полномошното е 1 година. Цената е 400,00 денари

Документите кои се потребни за регистрација можете да ги најдете тука.