Power Sport System - Контактирајте со Нас

Вашите Детали
Вашето Барање

Зајчев Рид

Ул. Скупи Б.Б.

1000 Скопје
Република Македонија
Е-маил: contact@pss.com.mk

Телефони:
    +389 2 3069-999 
    +389 2 3069-989
    +389 2 3051-855

Телефон / Факс
    (+389) 2 3069-789

Пинтија

Телефон: (+389) 2 2771 000
Тех. Служба: (+389) 2 2725 555

Усје

Ул.Првомајска бб

Телефон: +389 2 2744 949
Факс: +389 2 2447-000
Техничка служба: +389 2 2744 959

Струга

Адреса:
с.Драслајца
(+389) 46 700 054